התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
מלאכי - פרק ג -

פסוק ט

שיתוף
במארה אתם ניארים, ואותי אתם קובעים--הגוי, כולו.