התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
מלאכי - פרק ג -

פסוק ז

שיתוף
למימי אבותיכם סרתם מחוקיי, ולא שמרתם--שובו אליי ואשובה אליכם, אמר יהוה צבאות; ואמרתם, במה נשוב.