התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
מלאכי - פרק ג -

פסוק ד

שיתוף
וערבה, ליהוה, מנחת יהודה, וירושלים--כימי עולם, וכשנים קדמונייות. 

עם ישראל חי!