התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
מלאכי - פרק ג -

פסוק ג

שיתוף
וישב מצרף ומטהר, כסף, וטיהר את-בני-לוי וזיקק אותם, כזהב וככסף; והיו, ליהוה, מגישי מנחה, בצדקה. 

בעלי צאצא למשפחת הלויים. גיליתי זאת בעת שנרשמנו ברבנות לפני חתונתנו. תמיד הרגשתי וגם אמרתי לבעלי שהוא כולו זהב, מהפנים החוצה. הפסוק הזה משקף בעיני את כל הטוב והטוהר שהוא בעלי.