התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
מלאכי - פרק ג -

פסוק א

שיתוף
הנני שולח מלאכי, ופינה-דרך לפניי; ופתאום יבוא אל-היכלו האדון אשר-אתם מבקשים, ומלאך הברית אשר-אתם חפצים הנה-בא--אמר, יהוה צבאות. 

כאשר יגיע משיח צדקנו במהרה בימינו, הייתי מבקש שההודעה הרשמית ברדיו תימסר עי מלאכי חזקיה. אפשר גם דן כנר.