התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
מלאכי - פרק ב -

פסוק טז

שיתוף
כי-שנא שלח, אמר יהוה אלוהי ישראל, וכיסה חמס על-לבושו, אמר יהוה צבאות; ונשמרתם ברוחכם, ולא תבגודו. 

מלאכי