התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
מלאכי - פרק ב -

פסוק טו

שיתוף
ולא-אחד עשה, ושאר רוח לו, ומה האחד, מבקש זרע אלוהים; ונשמרתם, ברוחכם, ובאשת נעוריך, אל-יבגוד. 

מלאעי