התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
מלאכי - פרק ב -

פסוק יג

שיתוף
וזאת, שנית תעשו--כסות דמעה את-מזבח יהוה, בכי ואנקה; מאין עוד, פנות אל-המנחה, ולקחת רצון, מידכם.