התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
מלאכי - פרק ב -

פסוק יב

שיתוף
יכרת יהוה לאיש אשר יעשנה, ער ועונה, מאוהלי, יעקוב; ומגיש מנחה, ליהוה צבאות.