התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
מלאכי - פרק ב -

פסוק יא

שיתוף
בגדה יהודה, ותועבה נעשתה בישראל ובירושלים:  כי חילל יהודה, קודש יהוה אשר אהב, ובעל, בת-אל נכר.