התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
מלאכי - פרק ב -

פסוק י

שיתוף
הלוא אב אחד לכולנו, הלוא אל אחד בראנו; מדוע, נבגד איש באחיו--לחלל, ברית אבותינו.