התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
מלאכי - פרק ב -

פסוק ח

שיתוף
ואתם סרתם מן-הדרך, הכשלתם רבים בתורה; שיחתם ברית הלוי, אמר יהוה צבאות.