התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
מלאכי - פרק ב -

פסוק ז

שיתוף
כי-שפתי כוהן ישמרו-דעת, ותורה יבקשו מפיהו:  כי מלאך יהוה-צבאות, הוא.