התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
מלאכי - פרק ב -

פסוק ו

שיתוף
תורת אמת הייתה בפיהו, ועוולה לא-נמצא בשפתיו; בשלום ובמישור הלך איתי, ורבים השיב מעוון.