התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
מלאכי - פרק ב -

פסוק ג

שיתוף
הנני גוער לכם, את-הזרע, וזיריתי פרש על-פניכם, פרש חגיכם; ונשא אתכם, אליו.