התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
מלאכי - פרק ב -

פסוק ב

שיתוף
אם-לא תשמעו ואם-לא תשימו על-לב לתת כבוד לשמי, אמר יהוה צבאות, ושילחתי בכם את-המארה, וארותי את-ברכותיכם; וגם, ארותיה, כי אינכם, שמים על-לב.