התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
מלאכי - פרק ב -

פסוק א

שיתוף
ועתה, אליכם המצוה הזאת--הכוהנים.