התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
מלאכי - פרק א -

פסוק יד

שיתוף
וארור נוכל, ויש בעדרו זכר, ונודר וזובח מושחת, לאדוניי:  כי מלך גדול אני, אמר יהוה צבאות, ושמי, נורא בגויים.