התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
מלאכי - פרק א -

פסוק יב

שיתוף
ואתם, מחללים אותו--באמורכם, שולחן אדוניי מגואל הוא, וניבו, נבזה אוכלו.