התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
מלאכי - פרק א -

פסוק יא

שיתוף
כי ממזרח-שמש ועד-מבואו, גדול שמי בגויים, ובכל-מקום מוקטר מוגש לשמי, ומנחה טהורה:  כי-גדול שמי בגויים, אמר יהוה צבאות.