התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
מלאכי - פרק א -

פסוק ח

שיתוף
וכי-תגישון עיוור לזבוח אין רע, וכי תגישו פיסח וחולה אין רע; הקריבהו נא לפחתך, הירצך או היישא פניך--אמר, יהוה צבאות.