התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
מלאכי - פרק א -

פסוק ה

שיתוף
ועיניכם, תראינה; ואתם תאמרו יגדל יהוה, מעל לגבול ישראל. 

k