התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
מלאכי - פרק א -

פסוק ד

שיתוף
כי-תאמר אדום רוששנו, ונשוב ונבנה חורבות--כה אמר יהוה צבאות, המה יבנו ואני אהרוס; וקראו להם גבול רשעה, והעם אשר-זעם יהוה עד-עולם. 

רואים זאת היום שגלות רומי (אדום) מגיעה לסיומה.