התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
מלאכי - פרק א -

פסוק ג

שיתוף
ואת-עשיו, שנאתי; ואשים את-הריו שממה, ואת-נחלתו לתנות מדבר.