התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
מלאכי - פרק א -

פסוק א

שיתוף
משא דבר-יהוה, אל-ישראל, ביד, מלאכי. 

שזה פרוייקט מרתק