התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
יהושוע - פרק ג -

פסוק ו

שיתוף
ויאמר יהושוע, אל-הכוהנים לאמור, שאו את-ארון הברית, ועברו לפני העם; וישאו את-ארון הברית, וילכו לפני העם.