התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
יונה - פרק ד -

פסוק ו

שיתוף
וימן יהוה-אלוהים קיקיון ויעל מעל ליונה, להיות צל על-ראשו, להציל לו, מרעתו; וישמח יונה על-הקיקיון, שמחה גדולה. 

קיק קיקיון