התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
יונה - פרק ד -

פסוק ה

שיתוף
וייצא יונה מן-העיר, ויישב מקדם לעיר; ויעש לו שם סוכה, ויישב תחתיה בצל, עד אשר יראה, מה-יהיה בעיר. 

א.ס סיים את יונה