התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
יונה - פרק ד -

פסוק ד

שיתוף
ויאמר יהוה, ההיטב חרה לך. 

עוד אחד