התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
יונה - פרק ג -

פסוק י

שיתוף
וירא האלוהים את-מעשיהם, כי-שבו מדרכם הרעה; ויינחם האלוהים, על-הרעה אשר-דיבר לעשות-להם--ולא עשה.

הפסוק הזה מלמד אותנו שתמיד ניתן לתקן... אם קלקלת ואם טעית תמיד ניתן לתקן