התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
יונה - פרק ג -

פסוק ח

שיתוף
ויתכסו שקים, האדם והבהמה, ויקראו אל-אלוהים, בחוזקה; וישובו, איש מדרכו הרעה, ומן-החמס, אשר בכפיהם. 

פסוק מרשים בעוצמתו