התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
יונה - פרק ג -

פסוק ז

שיתוף
ויזעק, ויאמר בנינווה, מטעם המלך וגדוליו, לאמור:  האדם והבהמה הבקר והצאן, אל-יטעמו מאומה--אל-ירעו, ומים אל-ישתו.