התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
יונה - פרק ג -

פסוק ו

שיתוף
וייגע הדבר, אל-מלך נינווה, ויקם מכיסאו, ויעבר אדרתו מעליו; ויכס שק, ויישב על-האפר. 

י יו יונ יונה