התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
יונה - פרק ג -

פסוק א

שיתוף
ויהי דבר-יהוה אל-יונה, שנית לאמור. 

יונה מקבל מסרים מהשמיים