התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
יונה - פרק ב -

פסוק ט

שיתוף
משמרים, הבלי-שוא--חסדם, יעזובו. 

bible