התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
יונה - פרק ב -

פסוק ז

שיתוף
לקצבי הרים ירדתי, הארץ בריחיה בעדי לעולם; ותעל משחת חיי, יהוה אלוהיי. 

יונה