התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
יונה - פרק ב -

פסוק ו

שיתוף
אפפוני מים עד-נפש, תהום יסובבני; סוף, חבוש לראשי.