התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
יונה - פרק ב -

פסוק ד

שיתוף
ותשליכני מצולה בלבב ימים, ונהר יסובבני; כל-משבריך וגליך, עליי עברו. 

אהבתי מאוד את הפסוק הזה