התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
יונה - פרק ב -

פסוק ג

שיתוף
ויאמר, קראתי מצרה לי אל-יהוה--ויענני; מבטן שאול שיוועתי, שמעת קולי. 

הושיע נא