התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
יונה - פרק ב -

פסוק ב

שיתוף
ויתפלל יונה, אל-יהוה אלוהיו, ממעי, הדגה. 

פסוק יפה