התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
יונה - פרק א -

פסוק טו

שיתוף
וישאו, את-יונה, ויטילוהו, אל-הים; ויעמוד הים, מזעפו.