התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
יונה - פרק א -

פסוק יד

שיתוף
ויקראו אל-יהוה ויאמרו, אנה יהוה אל-נא נאבדה בנפש האיש הזה, ואל-תיתן עלינו, דם נקיא:  כי-אתה יהוה, כאשר חפצת עשית.