התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
יונה - פרק א -

פסוק יג

שיתוף
ויחתרו האנשים, להשיב אל-היבשה--ולא יכולו:  כי הים, הולך וסוער עליהם.