התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
יונה - פרק א -

פסוק יא

שיתוף
ויאמרו אליו מה-נעשה לך, וישתוק הים מעלינו:  כי הים, הולך וסוער.