התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
יונה - פרק א -

פסוק ט

שיתוף
ויאמר אליהם, עברי אנוכי; ואת-יהוה אלוהי השמיים, אני ירא, אשר-עשה את-הים, ואת-היבשה. 

בחרנו בפסוק זה לגבי בריחת יונה .ודאי שבריחה זו אינה אפשרית, מאחר שאי-אפשר לברוח משליחותו