התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
יונה - פרק א -

פסוק ז

שיתוף
ויאמרו איש אל-ריעהו, לכו ונפילה גורלות, ונדעה, בשלמי הרעה הזאת לנו; ויפילו, גורלות, וייפול הגורל, על-יונה.