התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
יונה - פרק א -

פסוק ו

שיתוף
ויקרב אליו רב החובל, ויאמר לו מה-לך נרדם; קום, קרא אל-אלוהיך--אוליי יתעשת האלוהים לנו, ולא נאבד. 

בחרתי בפסוק זה בכדי לומר למנהיגים שלנו: מה לך נרדם. המצב חמור צריך לקום ולעשות ולא לדבר ואז לא נאבד.