התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
יונה - פרק א -

פסוק ה

שיתוף
וייראו המלחים, ויזעקו איש אל-אלוהיו, ויטילו את-הכלים אשר באונייה אל-הים, להקל מעליהם; ויונה, ירד אל-ירכתי הספינה, וישכב, ויירדם. 

זה מעורר מחשבה, לראות את הניגוד בין הגויים שמחוברים למציאות אבל לא מפנים את האנרגיות לכיוון הנכון, לבין הנביא שיודע מה צריך לעשות אך לא רוצה להשקיע בשביל זה.