התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
יונה - פרק א -

פסוק ב

שיתוף
קום לך אל-נינווה, העיר הגדולה--וקרא עליה:  כי-עלתה רעתם, לפניי. 

קום לך אל-תל-אביב, העיר הגדולה--ורא עליה: כי-עלתה רעתם, לפניי.