התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
יונה - פרק א -

פסוק א

שיתוף
ויהי, דבר-יהוה, אל-יונה בן-אמיתיי, לאמור.